Slider by IWEBIX

Müzik ve Teknoloji / Musik und Technologie

Değerli  Okuyucularımız Dünyada geli?en olumsuzluklar, krizler, ekenomik çalkant?lar ve sava? ç???rtkanl?klar? derken hepimizi bir heyecan, bir tela? ve korku sarm?? durumda. Neden? bunlar diye dü?ünür dururuz fakat bir sonuca varamay?z. Asl?nda Evren çok büyük ve herkese yeter, o zaman bu doyumsuzluk, aç gözlülük niye. Dünyada sahip oldu?umuz neler bizim diye dü?ünecek...
readmore

22 Eylül 2013 Konuşma / Rede vom 22.September 2013

22 Eylül 2013 Konuşma / Rede vom 22.September 2013 Türkiye Cumhuriyeti’nin Frankfurt Ba?konsolosu Say?n Ufuk Ekici, Darmstadt Müzik Akademisi Direktörü Say?n Cord Meijering,  ?ehir Müzik Okulu Müdürü Say?n Dr. Stefan Hakenberg, De?erli Hanimefendiler, Beyefendiler, Say?n Bas?n Mensuplar?, Sevgili Gençler, Ya?amak bir a?aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi karde?cesine diyen Türk Edebiyatc?s? büyük ?air Naz?m Hikmetin bu güzel...
readmore

18 Kasım 2012 Konuşma / Rede vom 18. November 2012

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayg?de?er Frankfurt Ba?konsolosu,  Çok k?ymetli Ses Sanat? Müzik Akademisinin Direktörü ve ?ehir Müzik Okulu Müdürü, Say?n Vak?f yöneticileri ve Sivil Toplum Kurulu?lar?n?n temsilcileri, Müzik cal??malar?m?za maddi manevi destek sunan ba?ta Türk Hava Yollar? olmak  üzere, bütün firma, kurulu? ve de?erli yöneticileri, De?erli Han?mefendiler,...
readmore

11 MART 2012 KONSER SUNU / Rede zum Konzert vom 11.März 2012

11 MART 2012 KONSER SUNU / Rede zum Konzert vom 11.März 2012 Say?n Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayg?de?er Frankfurt Ba?konsolosu, Say?n Sivil Toplum Kurulu?lar?n?n yöneticileri, De?erli Han?mefendiler, Beyefendiler, Say?n Bas?n Mensuplar?, De?erli konuklar?m?z, Sevgili izleyicilerimiz….. Darmstasdt Devlet Tiyatrosunda gerçekle?tirdi?imiz Alman-Türk Müzik Çal??mas? olan, “Müzikal Diyalog” konserimize ho?geldiniz. Hepinizi Evrenin Sesi Müzik...
readmore

22 Eylül 2013 KONSERİ „Türk- Alman Müzik Topluluğu“ Yeniden Darmstadt Devlet Tiyatrosu Podyumunda Sahne Ald? / 22.September Konzert im Staatstheater Darmstadt

22 Eylül 2013 KONSERİ „Türk- Alman Müzik Topluluğu“ Yeniden Darmstadt Devlet Tiyatrosu Podyumunda Sahne Ald? / 22.September Konzert im Staatstheater Darmstadt Müzik Okulumuz Ozan Müzik Evi ve Darmstadt Müzik Akademisi, 22 Eylül 2013’te Darmstadt Devlet Tiyatrosu’nda „Türk-Alman Müzik Çal??mas?“ olan 15 çe?it enstrüman?n yer ald??? ve 60 ki?ilik orkestra ve 75 ki?ilik vokal grubundan olu?an dev bir orkestrayla, de?i?ik yörelerden derlenmi? Anadolu Halk Türkülerimizi ve Bat?-Müzi?i eserlerini yeniden çok sesli yorumlayarak,...
readmore

« Ältere Einträge

Copyright © 2011· Ozan Müzik Evi | Alle Rechte vorbehalten